Veilig Vakwerk

3-04-2024

Registratie Melden: Nieuwe incident types toegevoegd

De volgende Ongeval types (Soort melding) zijn toegevoegd:

- Ongeval met (vermoedelijk) verzuim.

- Ongeval met aangepast werk

- Ongeval zonder verzuim (EHBO/BHV)


15-03-2024

Android App update versie 1.7.2

16-02-2024

Toon constateringen van vorige Werkplekinspectie

Als er tijdens een vorige werkplekinspectie iets is geconstateerd wordt in het tabje "Vorige" het issue weergegeven.

8-02-2024

Anonieme registratiemeldingen

Het is nu mogelijk voor medewerkers om registratiemeldingen anoniem te melden. In sommige gevallen kan dit de drempel verlagen om toch een melding te maken. De KAM coordinator kan bij een anonieme melding niet zien wie de melding heeft verstuurd en ziet bij de verzender: "Anonieme Melder".


21-12-2023

Verzamel PDF

In de rapportage view


21-12-2023

KAM Email Instellingen

Elke KAM coordinator kan email voorkeuren instellen. De volgende 4 instellingen zijn beschikbaar:

- Ontvang een email bij een Incident melding (standaard: Aan)

- Ontvang een email voor elke binnenkomende Werkplekinspectie (standaard: Uit)

- Ontvang een email in geval van een Werkplekinspectie constatering (standaard: Aan)

- Ontvang een email als een Toolbox fout is beantwoord (standaard Uit)

9-11-2023

Stuur automatisch email herinnering voor Toolbox en Werkplekinspectie

Er worden automatisch herinneringsemails verstuurd naar de Medewerkers als na ca 1 week de Toolbox nog niet is doorlopen. Voor Werkplekinspecties wordt een herinnering verstuurd 5 dagen voor het verstrijken van de deadline.

5-10-2023

Android en iOS App update

De apps zijn gebouwd tegen de laatste versie. Talen Pools en Duits zijn toegevoegd. Werkplekinspectie hervatten na onderbreking.

1-10-2023

Web Portal Update

Onderwater is de web portal geupdate naar de laatste mui library en draait portal.veiligvakwerk.nl nu op de laatste versie van npm

21-04-2023

Jaar rapportage van medewerker

Het jaaroverzicht is nu te delen met een medewerker.

12-04-2023

Snelheids verbeteringen

Onder andere de dashboard pagina is geoptimaliseerd voor snelere weergave.

30-11-2022

Trend analyse Toolboxen

Er is een nieuwe tab toegevoegd aan de Toolbox pagina en Uitgestuurde Toolbox pagina: ANALYSE. Hier is te zien hoe goed een toolbox wordt beantwoord door de medewerkers. Juist door veel vragen toe te voegen aan een toolbox kunt u inzicht krijgen in welke onderdelen goed worden begrepen en welke minder.

24-11-2022

Trend analyse Werkplekinspecties

Er is een nieuwe tab toegevoegd aan de Werkplekinspectie pagina en Uitgestuurde Werkplekinspectie pagina: ANALYSE. Hier kunt u inzicht krijgen in de onderdelen die vaak onveilige situaties opleveren of die vaak incorrect zijn.

19-8-2022

Snelheidsverbetering Werkplekinspecties

Uitgestuurde Werkplekinspecties en de detail pagina's worden nu aanzienlijk sneller geladen.

8-8-2022

Werkplekinspecties met een Open Vraag

Naast de standaard “Check item (Correct / Incorrect / Niet van toepassing)” ondersteunen we nu ook Open Vragen.

Werkplekinspecties met een Foto Vraag

Het is nu ook mogelijk om specifiek om een foto te vragen in een Werkplekinspectie. De uitvoerder moet dan verplicht een foto toevoegen.

20-4-2022

Registratiemeldingen en Werkplekinspecties kunnen nu door de KAM Coordinator op afgerond worden gezet.

De KAM Coordinator kan nu registratiemeldingen (incident) en werkplekinspecties markeren als "afgerond". Tevens kan er een opmerkingen bij worden geplaatst wat er gedaan is. Zodat achteraf duidelijk is wat nog open staat en wat al gedaan is.

7-3-2022

Documenten delen

Deze nieuwe functie maakt het mogelijk om bedrijfsdocumenten te delen met medewerkers. Zo kan een KAM coördinator een PDF uploaden met aandachtspunten wat betreft veiligheid, waarna deze automatisch beschikbaar wordt voor alle medewerkers.

Meertaligheid van de app

De Veilig Vakwerk app ondersteunt nu naast Nederlands ook de Engelse taal.

12-1-2022

Snelheidsverbetering Toolbox pagina's

Snelheids verbetering voor het inladen van de uitgestuurde toolboxen en de details pagina's

Portal uitbreiding

Het is nu mogelijk om toolboxvragen te verduidelijken met een toelichting. Deze toelichting wordt zichtbaar nadat er antwoord is gegeven. Hiermee wordt het leerproces bevorderd door niet alleen het goede antwoord te laten zien, maar ook toe te lichten waarom het gegeven antwoord juist is of niet.
De functies zijn automatisch geüpdatet binnen de app en portal. U kunt dus direct gebruiken maken van de nieuwe functies.

30-12-2020

Zoekfunctie binnen het aanmaken van een WPI

Bij het aanmaken van een WPI moet er soms door een lange lijst aan projecten en medewerkers worden gescrold. Dit is verleden tijd met deze nieuwe functie! Bij het aanmaken van een WPI kun je nu door middel van de zoekfunctie het juiste project en medewerker koppelen. Alleen actieve medewerkers worden getoond. Deze functie is zowel binnen de Android App als de iOS app beschikbaar.

12-06-2020

Zoekfunctie in de app

Hoe meer toolboxen er worden uitgestuurd, hoe minder overzichtelijk het wordt om belangrijke informatie terug te vinden. Met de nieuwe app functionaliteit kunnen medewerkers snel en gemakkelijk informatie opzoeken binnen de ‘afgeronde toolboxen en inspecties’. Met deze zoekfunctie kun je overal op zoeken, van toolbox titel tot aan een te controleren onderdeel van een inspectie.
Let op: update eerst de app.

31-01-2020

Melding bij incorrecte werkplekinspectie

Voortaan is het mogelijk om als KAM coördinator meldingen te ontvangen wanneer een uitgevoerde werkplekinspectie (WPI) niet in orde is. Deze verbetering is doorgevoerd, zodat er snel actie kan worden genomen op een foutieve WPI.

De KAM coördinator kan bij het klaarzetten van de WPI aangeven of er een melding gewenst is bij een incorrect resultaat. Wanneer er sprake is van een incorrecte WPI, ontvangt de KAM coördinator een melding per mail hierover. In deze mail staat een link naar de gemelde WPI in de portal.

Let op: Wanneer er meerdere KAM coördinatoren zijn, ontvangt alleen de KAM die de WPI heeft klaargezet een melding.

02-01-2020

Registratiemeldingen

Vanaf de nieuwe release is het onderdeel ‘incidentmeldingen’ aangepast naar ‘registratiemeldingen’. Wat is er veranderd?

Veilig Vakwerk app & web app

Om de registratiemelding te verduidelijken, zijn de onderstaande velden extra toegevoegd:

1. Type melding: brand, milieuschade, onveilige situatie/handeling, klacht c.q. afwijking, verbetervoorstel, anders, materiële schade, (bijna) ongeval.

2. Slachtoffer / getroffene / klant

3. Omschrijving melding

4. Type oorzaak: omstandigheden, organisatie, administratie, medewerker, leverancier, onderaannemer, hulpstoffen, veiligheid, machine, instructie, installatie, anders.

5. Toelichting oorzaak

6. Direct genomen maatregelen

Veilig Vakwerk portal

In de portal komt een overzicht met alle binnengekomen registratiemeldingen, waarbij ook de locatie zichtbaar is. Binnen dit overzicht zijn filter- en export mogelijkheden. Daarnaast is de meldingsmail uitgebreid met de verzamelde informatie en wordt deze mail ook verstuurd naar de KAM-coördinatoren.

Let op: app gebruikers moeten wel de nieuwste versie van de app hebben om deze velden in te kunnen voeren.

CSV export Met de nieuwe CSV export functie haal je gemakkelijk je toolbox(meeting) en werkplekinspectie data uit de Veilig Vakwerk portal, zonder de data handmatig over te hoeven nemen.

Filters & zoekfunctie toolboxen- en werkplekinspectieoverzicht Met de nieuwe toegevoegde functionaliteiten kun je nog efficiënter filteren en zoeken op toolbox- en werkplekinspectieinhoud.

Daarnaast hebben we onderstaande filters toegevoegd in de overzichten ‘ingepland’ en ‘uitgestuurd’ van zowel de toolboxen als de werkplekinspecties.

Toolboxenoverzicht

Filters: type, sector, categorie

Werkplekinspectieoverzicht

Filters: type

Import: download huidige lijst Gegevens van een medewerker wijzigen, maar niet meer in het bezit van het huidige geïmporteerde bestand? Met de nieuwe functionaliteit is het mogelijk om het meest recent geïmporteerde bestand te downloaden. De huidige import lijst is te vinden onder de ‘download huidige lijst’ knop in het importvenster.

02-05-2019

PDF toevoegen
Kant-en-klare veiligheidsdocumenten op de plank liggen? Het is nu mogelijk om een PDF toe te voegen aan een toolbox. Het is daarnaast zelfs mogelijk om bepaalde pagina's uit het PDF-bestand te verwijderen en van volgorde te veranderen. Dit zorgt ervoor dat je de relevantste informatie uit de PDF kunt koppelen aan een toolbox.

Uitgebreide filterfunctie
Met de nieuwe filterfunctie is het mogelijk om op een nog efficiëntere manier belangrijke data uit rapportages te monitoren en exporteren.

Voor toolboxen is het nu ook mogelijk om te filteren op:
• Sector
• Categorie
• Afgerond

Bij werkplekinspecties is het nu ook mogelijk om te filteren op:
• Project/werkgebied
• Uitvoerder
• Afgerond
• Resultaat
• Onveilige situaties

Verwijderen van projecten/werkgebieden
Met deze nieuwe functionaliteit is het mogelijk om dubbele of onnodige project/werkgebieden te verwijderen in het overzicht binnen de portal. Dit kan in het projecten/werkgebieden overzicht door bij acties op verwijderen te klikken. Alle gekoppelde werkplekinspecties blijven in de rapportages gewoon zichtbaar. Het project of werkgebied wordt alleen verwijderd uit de lijst zelf.

30-01-2019

Toolboxmeeting
Vanaf vandaag is het mogelijk om toolboxmeetings vast te leggen in de Veilig Vakwerk Portal. De functie 'Toolboxmeeting' is een uitbreiding binnen de Veilig Vakwerk dienst die vanuit de portal wordt uitgestuurd (dit is een toolbox met extra informatie: datum en tijd, de locatie, eventueel een voorzitter en de te bespreken onderwerpen). Het verschil tussen een toolbox en een toolboxmeeting is het fysieke contact moment. Met deze uitbreiding wordt de registratie van aanwezigen gedigitaliseerd en kunnen medewerkers binnen de Veilig Vakwerk app de besproken relevante VGM-onderwerpen op elk gewenst moment raadplegen.

Het afronden van de bijbehorende zelftest tijdens de toolboxmeeting wordt gezien als bewijs van deelname. Deze gegevens worden opgenomen in Veilig Vakwerk rapportages die voldoen aan de VCA 2017/6.0 richtlijnen, hoofdstuk 4 VGM-bewustzijn, onderdeel 4.1.

25-09-2019

De Veilig Vakwerk nieuwsbrief
Voortaan is het nog makkelijker om van Veilig Vakwerk op de hoogte te blijven. Naast het regelmatig posten op social media is er nu namelijk ook een nieuwsbrief in het leven geroepen. Hiervoor inschrijven kan op elk moment via veiligvakwerk.nl/nieuwsbrief, maar is vanaf deze datum automatisch gedaan voor onze leden. Al voldoende op de hoogte? Uitschrijven gaat erg eenvoudig via de link onderin elke nieuwsbrief.

15-08-2018

Werkplekinspecties uitsturen naar groepen

Het is vanaf nu mogelijk om werkplekinspecties uit te sturen naar groepen medewerkers. Hierdoor hoef je niet iedere keer hetzelfde proces te doorlopen voor het uitsturen van dezelfde werkplekinspecties naar meerdere medewerkers.

Geen gekoppeld project/werkgebied bij het uitsturen van werkplekinspecties

Ter ondersteuning van het versturen naar groepen medewerkers, is het ook mogelijk gemaakt om werkplekinspecties uit te sturen, waar vooraf geen project/werkgebied aan gekoppeld is. Hierdoor kan de uitvoerder zelf een project kiezen, of een nieuw project toevoegen vanuit de app. Kies bij het uitsturen van een inspectie onder project/werkgebied voor de optie "Invullen tijdens inspectie".


Sneller werken met invulvelden
Bij het uitsturen van toolboxen en werkplekinspecties is het nu mogelijk om de gewenste titel of medewerkernaam in te toetsen. Zo geeft de portal suggesties die overeenkomen en gaat uitsturen net even wat makkelijker.


Zoeken in rapportages

Met deze nieuwe functie is het mogelijk om op bepaalde gegevens te kunnen zoeken binnen de rapportages, zo kun je op de titel van een toolbox of werkplekinspectie zoeken of op de naam van een medewerker. Zo zijn rapportages sneller terug te vinden.


Verbetering aan openbare werkplekinspectieformulieren

Het is nu mogelijk om zonder internetverbinding, werkplekinspectieformulieren die in de app staan in te vullen en af te ronden.


Webversie van de app
Beschikt een medewerker niet over een mobiel toestel waar de Veilig Vakwerk app op kan? Hiervoor is er vanaf nu een webversie van de app. Medewerkers kunnen toolboxen ontvangen en werkplekinspecties uitvoeren zonder dat ze over de app hoeven te beschikken. Wanneer je een medewerker uitnodigt voor de app, kan deze hier inloggen met dezelfde gegevens als een iPhone gebruiker.


Instructiefilmpjes in portal
Wij vinden het belangrijk dat je goed op weg kan met Veilig Vakwerk. Daarom hebben wij naast de handleidingen ook instructiefilmpjes beschikbaar gesteld, zodat je een duidelijk beeld krijgt van wat er allemaal mogelijk is in Veilig Vakwerk. Deze instructiefilmpjes zijn te vinden op het overzichtsdashboard in de portal, binnen het "Direct aan de slag!" informatie blok.


Resultaten verwijderen
Een test toolbox opgestuurd en nu blijven die gegevens maar tussen de resultaten staan? Vanaf nu is het mogelijk om resultaten te verwijderen, zodat deze gegevens niet het resultaten overzicht vervuilen.